21/05/2013

En què consisteix la primera visita en fisioteràpia?

Quan entres en un box, consulta, centre de fisioteràpia...
 • En què consisteix la primera visita en fisioteràpia?

  En el moment en que vam decidir demanar ajuda per recuperar el benestar de la nostra salut, prevenir i disminuir una probable alteració o augmentar la nostra autonomia, una opció que cada dia pren més força és acudir al fisioterapeuta.

  Però en què consisteix la primera visita a aquest professional de la salut?, Doncs bé, aquí explicaré com es desenvolupa la primera sessió de fisioteràpia.

  El fisioterapeuta realitza primer una bateria de preguntes per tal de conèixer informació més general i després específica de la persona i el seu estat de salut. Aquest procés se l'anomena anamnesi i és d'un valor i importància molt rellevants, ja que pot incidir molt favorablement en el procés de regeneració, readaptació i solució del problema.

  Un exemple de pregunta en aquesta fase seria: "S'ha lesionat aquesta zona anteriorment? Com ha passat?"

  Després de recollir totes les dades possibles, s'inicien els tests o proves de valoració en fisioteràpia, on extraiem dades objectives de les quantitats i qualitats del moviment, força, dolor, etc i en general de totes les qualitats, estructures i / o funcions que el fisioterapeuta cregui convenients. Anotant cadascun dels resultats, que més tard guiaran al professional en la seva orientació diagnòstica.

  A partir d'aquest moment, el fisioterapeuta informa al pacient dels resultats i de la seva proposta de tractament i es pauten les condicions en què es realitzarà (aspectes relacionats amb el tractament, sessions de fisioteràpia, exercicis terapèutics, etc).

  En conclusió, la primera visita en fisioteràpia és de rellevant importància, ja que un correcte diagnòstic en fisioteràpia serà la primera pedra per construir el benestar de la persona.

PUBLICAR

¡Felicidades, acabas de publicar un nuevo mensaje con éxito!

Últimes entrades